Firemné údaje

 

Mgr. Klaudia Slivková – MOSCACOLLECTION

 

 

IČO: 54 443 555

 

DIČ: 1123083225

 

 

Bankové spojenie: SK08 0200 0000 0045 6416 8157

 

 

Mobil: 0948 076 424

 

 

E-mail: info@moscacollection.sk

 

 

Web: www.moscacollection.sk

 

 

Zapísaná v živnostenskom registri vedenom Okresným úradom Trebišov, odbor živnostenského podnikania č. 870-20848.